🧑‍🔬 „პროგრესი არ უნდა იყოს მეცნიერების გარეშე“ – მეცნიერების როლი ყოველდღიურ ცხოვრებაში
#იმედისდღისსტუმარი – გიორგი ელიავას ბაქტერიოლოგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის კვლევისა და განვითარების განყოფილების უფროსი ნინა ჭანიშვილი, საქართველო ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე და სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ტექნიკური დირექტორი გიორგი იაშვილი.