20 მაი 2018

აკადემიური სივრცე – ანტიბიოტიკ-რეზისტენტობის გლობალური პრობლემი და მათი გადაჭრის გზები

სტუმარი: მზია ქუთათელაძე – ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი

 

https://1tv.ge/audio/akademiuri-sivrce-antibiotik-rezistentobis-globaluri-problemi-da-mati-gadachris-gzebi/