27 მაი 2018

აკადემიური სივრცე – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის ინსტიტუტის საგრანტო პროექტების გამოცდილება

სტუმრები : ბიოლოგიური მეცნიერებათა დოქტორი – ნინო ჯანელიძე  და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი – სოფო რიგვავა

 

https://1tv.ge/audio/akademiuri-sivrce-giorgi-eliavas-sakhelobis-baqteriofagiis-institutis-sagranto-proeqtebis-gamocdileba/