06 ივნ 2018

აკადემიური სივრცე – მიკრობული ეკოლოგია და ფაგოთერაპია

სტუმრები: მარინა თედიაშვილი – ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიკრობული ეკოლოგიის ლაბორატორიის გამგე, ლია ნადარეიშვილი – ამავე ინსტიტუტის ფაგოთერაპიის ცენტრის თერაპევტი

 

https://1tv.ge/audio/akademiuri-sivrce-mikrobuli-ekologia-da-fagoterapia/