13 მარ 2020

ზაფხულის სკოლა 2020

„COVID-19 ვირუსის ეპიდემიასთან დაკავშირებით, გ.ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტმა მიიღო გადაწყვეტილება ფაგის გენომისა და ბაქტერიოფაგების კვლევის მეთოდების შესასწავლად მესამე ყოველწლიური საზაფხულო სკოლის ჩატარების თარიღის გადატანის თობაზე. ინფორმაცია სკოლის ჩატარების ახალი თარიღების შესახებ მოგვიანებით განთავსდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე“.