ელიავას ბაქტერიოლოგიური არეების წარმოება

აწარმოებს მაღალი ხარისხის მზა საკვებ ნიადაგებს ბაქტერიოლოგიური, ვირუსოლოგიური, უჯრედული კულტურების კვლევისა და დიაგნოსტიკისთვის.

 

მისამართი: გოთუას ქუჩა 3, 0160, თბილისი, საქართველო

ტელ: (+995) 32 238 27 31 ; (+995) 32 238 27 32

ელ-ფოსტა: info@emp.com.ge

 

Website