ელიავას ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი

ხელს უწყობს და სთავაზობს მეცნიერებს ახალი პროდუქტის/სერვისის კომერციალიზაციას სწორი სტრატეგიის გამოყენებით და მაქსიმალური მოგების მიღებით, როგორც ადგილობრივ, ისე გლობალურ ბაზარზე.

 

მისამართი: გოთუას ქუჩა 3, 0160, თბილისი, საქართველო

ტელ: (+995) 32 237 02 15

ელ-ფოსტა: info@tco.ge

 

Website