ელიავას ფონდი – საქართველოში ბაქტერიოფაგიის განვითარების ასოციაცია

ელიავას ინსტიტუტის მეცნიერთა მიერ დაარსებული არამომგებიანი ელიავას ფონდი რამდენიმე შვილობილი კომპანიის დამფუძნებელია, მათ შორისაა:

ამ კონსორციუმის მიზანია, ელიავას ინსტიტუტის მიერ შექმნილი ინტელექტუალური საკუთრების კომერციალიზაცია, შექმნილი პროდუქტების და შესაბამისი მომსახურების ფართო გამოყენება ადამიანების, ცხოველთა, მცენარეთა და გარემოს დაცვისათვის.

photo
ელიავას ფონდი

ელიავას საერთაშორისო ფაგოთერაპიის ცენტრი

პაციენტებს სთავაზობს ამბულატორიული ტიპის კლინიკურ მომსახურებას, ბაქტერიებით გამოწვეული ინფექციური დაავადებების მკურნალობას ფაგოთერაპიის საშუალებით.

იხილეთ მეტი

photo
ელიავას ფონდი

ბაქტერიოფაგის ბიოპრეპარატები

აწარმოებს ფაგურ პრეპარატებს
ბაქტერიული ინფექციური
დაავადებების სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის.

იხილეთ მეტი

photo
ელიავას ფონდი

ბაქტერიოფაგის ავტორიზებული აფთიაქი

აფთიაქის მთავარი, ღირებული
ფუნქციაა – პაციენტებისთვის ინდივიდუალურად მორგებული ფაგების დამზადება.

იხილეთ მეტი

photo
ელიავას ფონდი

ბაქტერიოფაგის ანალიტიკურ-სადიაგნოსტიკო ცენტრი

პაციენტებს სთავაზობს დიაგნოსტიკურ მომსახურებას, ახორციელებს მრავალფეროვან ბაქტერიოლოგიურ, მიკრობიოლოგიურ, ვირუსოლოგიურ და იმუნოლოგიურ გამოკვლევებს.

იხილეთ მეტი

photo
ელიავას ფონდი

ელიავას ბაქტერიოლოგიური არეების წარმოება

აწარმოებს მაღალი ხარისხის მზა საკვებ ნიადაგებს ბაქტერიოლოგიური, ვირუსოლოგიური, უჯრედული კულტურების კვლევისა და დიაგნოსტიკისთვის.

იხილეთ მეტი

photo
ელიავას ფონდი

ელიავას ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი

ხელს უწყობს და სთავაზობს მეცნიერებს ახალი პროდუქტის/სერვისის კომერციალიზაციას სწორი სტრატეგიის გამოყენებით და მაქსიმალური მოგების მიღებით, როგორც ადგილობრივ, ისე გლობალურ ბაზარზე.

იხილეთ მეტი