დღეს, გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი, თავისი მდიდარი ტრადიციების გამოყენებით, განაგრძობს აქტიურ მუშაობას გამოყენებით მიკრობიოლოგიასა და ბაქტერიოფაგების კვლევაში.

ინსტიტუტში მიმდინარე კვლევების ძირითადი მიზანია ფაგური პრეპარატების შექმნა და შესწავლა, ასევე შესაბამისი მეთოდოლოგიის განვითარება ამ პრეპარატების პრაქტიკული გამოყენებისთვის, კერძოდ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ასევე ცხოველთა, მცენარეთა და გარემოს დასაცავად.

 

ელიავას ინსტიტუტი ახორციელებს პროექტებს შემდეგ სფეროებში:

 • ბაქტერიოფაგების კვლევა
 • კლინიკური მიკრობიოლოგია
 • გარემოს მიკრობიოლოგია
 • საკვების მიკრობიოლოგია
 • ინფექციური იმუნოლოგია
 • ბიოტექნოლოგია
 • მიკრობების და ფაგების გენეტიკა
 • მცენარეთა დაცვა
 • ბიოუსაფრთხოება

 

ელიავას მეცნიერები ასრულებენ მსოფლიო დონის კვლევებს შემდეგ სფეროებში:

 • ადამიანის და ცხოველთა ბაქტერიული პათოგენების, მათ შორის ანტიბიოტიკო-რეზისტენტული ინფექციების გამომწვევთა ეტიოლოგიური სტრუქტურის კვლევა და ამ პათოგენების წინააღმდეგ სპეციფიკური ფაგური პრეპარატების შექმნა.
 • თერაპიული პოტენციალის მქონე ახალი, კონკრეტული ბაქტერიოფაგების გამოყოფა, შერჩევა და დეტალური დახასიათება.
 • ადამიანისა და ცხოველის ინფექციური პათოგენების წინააღმდეგ ბიოლოგიური პრეპარატების (ბაქტერიოფაგებისა და ფერმენტების) შემუშავება ადამიანისა და ცხოველის ინფექციური პათოგენების წინააღმდეგ.
 • წყლის გარემოში ბაქტერიული დაბინძურების ეკოლოგიური მონიტორინგი.
 • სხვადასხვა გარემოში ბაქტერიული პათოგენების გამოვლენისა და აღმოფხვრისთვის ფაგზე დაფუძნებული ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების შემუშავება.
 • მცენარეთა ბაქტერიული დაავადებების ბიოკონტროლის სტრატეგიის შემუშავება ფაგური პრეპარატებით.